Selecteer een pagina

Rust in de tent!?

Ken je dat? Er gebeurt iets in je omgeving en direct gaan je gedachten met je aan de haal. In plaats van de gebeurtenis objectief te bekijken, komt er een emotionele reactie op gang. Hierdoor lijkt wat er gebeurd is ineens veel erger of juist veel leuker, dan het in werkelijkheid is.

In de praktijk van de non-duale coaching wordt uitgegaan van drie principes die invloed hebben op jouw kijk naar een gebeurtenis:

  • Voorkeur
  • Afkeer
  • Verlangen

Elke gebeurtenis wordt benaderd vanuit een van deze principes. Je vindt iets leuk, omdat het aansluit bij een van je voorkeuren. Je vindt iets niet leuk omdat er een afkeer getriggerd wordt.

Dit zijn heel normale processen die, zo goed als, onbewust werken in ons brein. Op zich is er dus niks mis mee, zou je zeggen. Dat klopt en we hebben het derde principe nog, het verlangen. Het verlangen is de keerzijde van zowel voorkeur als van afkeer.

 Zowel bij een reactie vanuit voorkeur, als een reactie vanuit afkeer volgt een nieuw verlangen. Soms nog tijdens de verwerking van de voorkeur of afkeer. Stel je het volgende voor. Je hebt afgesproken te gaan eten met vrienden. Het zijn goede vrienden en zij bepalen het restaurant waar afgesproken wordt. Gelukkig voor jou geven ze een Italiaans restaurant door. Het is jouw favoriete eten……ja voor jou wel. Je vriend(in) echter houdt helemaal niet van Italiaans eten. Zonder het verdere verloop te beschrijven, kun je je voorstellen hoe de werking van voorkeur en afkeer hier zal gaan.

Wat doet het verlangen dan in deze situatie? Wel, vanuit ‘leuk een Italiaans restaurant’ komt het verlangen op dat de afspraak vooral door moet gaan. Daarbij komt het verlangen dat je vriend(in), die niet van Italiaans houdt, zich daarover heen zal zetten en toch meegaat. Vanuit ‘nee hè! Italiaans’ komt het verlangen op dat er een ander restaurant wordt gekozen. Daarbij, wellicht, het verlangen dat je vriend(in) je wel zal snappen en je hierin zal ondersteunen. Zoals je ziet een voedingsbodem voor conflicten, als je niet oppast.

Hoe kan het anders? Door de cirkelgang van voorkeur, afkeer en verlangen te doorzien. Als je dat kunt, in meerdere facetten van je leven, krijg je controle over jezelf en je reacties op gebeurtenissen.

Mag je dan geen voorkeur, afkeer of verlangens meer hebben? Was het maar zo simpel. Deze drie zijn ingebakken in ons brein en worden, vooral in de kinderjaren, behoorlijk gevoed door onze omgeving. Als er nog eens een situatie is waar voorkeur, afkeer of verlangens een rol spelen in een conflict, ga dan eens na of je het wellicht herkent van hoe het vroeger thuis ging, of op school, of bij opa en oma, of bij je eerste echte baan. Het zal je verbazen welke inzichten dit je zal geven.